Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α ) «Προσωπικά Δεδομένα» – Κάθε πληροφορία σχετική με μια προσδιορισμένη ή προσδιορίσιμη χρήστρια του www.bookato.gr.

β ) «Επεξεργασία» – Κάθε λειτουργία ή ομάδα λειτουργιών που εκτελείται από τo Bookato πάνω στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του www.bookato.gr, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή με άλλο τρόπο θέση σε διαθεσιμότητα, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, παρεμπόδιση, διαγραφή ή καταστροφή

γ ) «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος του Παγκόσμιου Ιστού που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.bookato.gr συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων του.

δ ) «Συναίνεση» – Κάθε ρητή, ειδική, και ελεύθερα χορηγούμενη ένδειξη από την Χρήστρια, μετά την πλήρη πληροφόρησή της, σηματοδοτεί την συμφωνία της με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που την αφορούν.

ε ) «Χρήστης» – O χρήστης του διαδικτύου που έχει πρόσβαση και περιηγείται στο www.bookato.gr, τoν οποία αφορούν τα επεξεργασμένα δεδομένα και του οποίου η εξατομίκευση είναι δυνατή άμεσα ή έμμεσα.

Τύποι των Δεδομένων που συλλέγονται

Στο σημείο ( α ) της πρόσβασή σας και κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστοτόπου μας, ( β ) της εγγραφής σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, ( γ ) της εγγραφής σας για τον προσωπικό σας λογαριασμό και ( δ ) της διαδικασίας της αγοράς προϊόντων, δίνετε στο Βookato τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

α. Στο σημείο της πρόσβασή σας και κατά τη διάρκεια της χρήσης του www.bookato.gr

 • Διεύθυνση Πρωτοκόλλων Διαδικτύου (IP διεύθυνση)
 • Δεδομένα περιήγησης.
 • Πληροφορίες για τις καταναλωτικές σας προτιμήσεις.
 • Δεδομένα για τις εκτελεσθείσες αγορές.

β. Στο σημείο της εγγραφής σας στο ενημερωτικό μας δελτίο

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

γ. Στο σημείο της εγγραφής σας για τον προσωπικό σας λογαριασμό

 • Όνομα/ Επώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αριθμός τηλεφώνου.
 • Κατοικία.
 • Όνομα χρήστη και κωδικός.
 • Εμπορική επωνυμία
 • Αριθμό φορολογικού μητρώου και επιβλέπουσα φορολογική αρχή.

δ. Στο σημείο της διαδικασίας της αγοράς προϊόντων

 • Πληροφορίες αναφορικά με την παραγγελία σας.
 • Διεύθυνση αποστολής.
 • Σχόλια.
 • Επιλογή μεθόδου πληρωμής.
 • Δεδομένα που αφορούν την εκτέλεση της πληρωμής.

Επιπροσθέτως, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τέτοιες επικοινωνίες υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Το Bookato δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα της πιστωτικής σας κάρτας. Οι διαδικτυακές σας πληρωμές στο www.bookato.gr γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά υπό αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και από χρηματοοικονομικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Bookato και εκτελούνται με τη δική σας προώθηση για τη διασφάλιση των ιστοσελίδων αυτών των ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά σας δεδομένα συλλέγονται και γίνονται ακτικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά από αυτά τα ιδρύματα υπό αυστηρούς όρους ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Τέλος, η Εταιρεία μας δε συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών της.

Σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, όπως αναφέρονται παραπάνω, για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ομαλή λειτουργία των διαδικτυακών μας υπηρεσιών.
 • Διευκόλυνση της χρήσης και φιλική προς την χρήστρια εμπειρία της πελάτισας στον Ιστότοπό μας.
 • Εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων έναντι των πελατών μας.
 • Έμμεση και αποτελεσματική λήψη των παραγγελιών και αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων.
 • Χρήση για χρεώσεις και φορολογικούς σκοπούς και ως απόδειξη για την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
 • Βελτίωση των υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε όσον το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.
 • Παροχή της υπηρεσίας των ενημερωτικών μας δελτίων.

Η επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο στο βαθμό που είναι αυτστηρά αναγκαία για την αποτελεσματική σας εξυπηρέτηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι σχετικά, κατάλληλα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται εν όψει των παραπάνω σκοπών, ενώ προσπαθούμε να τα διατηρούμε ακριβή και ενημερωμένα. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί, για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, και μετά διαγράφονται.

Συναίνεση

Το Bookato επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα :

α ) είτε έχοντας τη συναίνεσή σας, μετά την ενημέρωσή σας από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τους τύπους των δεδομένων, τους σκοπούς, το πεδίο της επεξεργασίας και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών των δεδομένων σας,

β ) ή έχοντας συλλέξει δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση των παραγγελιών σας.

Ειδικότερα, με την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και την εθελοντική χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την συνδρομή σας στην υπηρεσία του ενημερωτικού μας δελτίου, την εγγραφή στο λογαριασμό σας και/ ή την υποβολή της /των παραγγελίας / παραγγελιών, καθώς και κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, μετά την πλήρη πληροφόρησή σας, μας παρέχετε την ρητή, ειδική και ελεύθερη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων.

Η συναίνεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος της εναντίωσης, όπως προβλέπεται από αυτή την Πολιτική Απορρήτου

Cookies

Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ξαναδείτε την Πολιτική των Cookies.

Εμπορικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, δέχεστε παράλληλα να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερώσεις από το Bookato. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να σας αποστέλλει όποια ενημέρωση θεωρεί απαραίτητη έτσι ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας. Κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως πλήρης απόδειξη και δεν αμφισβητείται εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν αναγκαστικοί νόμοι, που τυγχάνουν εφαρμογής, ειδικά απαιτούν μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποστέλλει εμπορικές ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με τα προϊόντα/ υπηρεσίες της στους Χρήστες που α ) έχουν δημιουργήσει έναν διαδικτυακό προσωπικό λογαριασμό στον Ιστότοπό μας και/ ή β ) έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο υπηρεσιών μας και/ ή γ ) έχουν αγοράσει προϊόντα μας και/ ή δ ) έχουν αποδεχτεί υπηρεσίες μας και/ ή ε ) μας έχουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο υποβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης.

Εμπιστευτικότητα και Επικοινωνίες

Το Βookato διενεργεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τρόπο που διασφαλίζει την εμπιστευτικότητά τους. Ειδικότερα, τέτοια επεξεργασία εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της Εταιρείας μας, που λαμβάνει όλα τα διαθέσιμα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων ενάντια σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Το Bookato σε καμία περίπτωση δεν χορηγεί και/ ή μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με κανένα τρίτο μέρος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη οφέλους ή μη. Εξαιρετικά, η Εταιρεία μας επιτρέπεται να παρέχει πρόσβαση ή να μοιράζεται δεδομένα σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο:

 • Με φερέγγυα χρηματοοικονομικά ιδρύματα για την εκτέλεση των πληρωμών σας.
 • Με εταιρείες μεταφορικής τις οποίες χρησιμοποιούμε για να φέρουμε σε πέρας την αποστολή και την παράδοση των προϊόντων μας.
 • Με παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας για την εγγύηση της ομαλής λειτουργίας του Ιστοτόπου μας.
 • Με εταιρείες που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη του Ιστοτόπου μας και τη συνεχή παροχή των υπηρεσιών μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων από αυτές τις οντότητες διεξάγεται υπό τον έλεγχο και τις εντολές και υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες απορρήτου. Εάν διαταχθεί από δικαστήριο ή άλλη ρυθμιστική αρχή ή σε κάθε άλλη περίπτωση όπου εμφανίζεται η νομική υποχρέωση να προβούμε σε αυτή την ενέργεια, επιτρέπεται να χορηγήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, μετά από σχετική ειδοποίησή σας.

Δικαιώματα Χρηστών

Το Bookato κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα κατά τη συλλογή και σε κάθε επόμενη φάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ούτως ώστε να σας δώσει πλήρως την ευκαιρία να ασκήσετε τα νομικά σας δικαιώματα, π.χ. τα δικαιώματα στην ενημέρωση, πρόσβαση και εναντίωση, όπως περιγράφονται παρακάτω.

α. Για το λόγο αυτό, στο στάδιο της συλλογής τους, ενημερώνεστε ενημερώνεστε καταλληλως και ξεκάθαρα από την παρούσα πολιτική Απορρήτου, που τοποθετείται εμφανώς στην αρχική μας σελίδα, για τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την ταυτότητα της Εταιρείας μας.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα δεδομένα των αποδεκτών τους.
 • Τα δικαιώματά σας.

β. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε από την Εταιρεία μας τις ακόλουθες πληροφορίες με έναν σαφή και κατανοητό τρόπο:

 • Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και την προέλευσή τους.
 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών.
 • Την ανάπτυξη μιας τέτοιας επεξεργασίας από το τελευταίο αίτημά σας για πληροφόρηση.
 • Τη λογική της αυτόματης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

γ. Επιπροσθέτως, έχετε το δικαίωμα να εγείρετε ενστάσεις σε έγγραφη μορφή ζητώντας μια ειδική ενέργεια σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως η διόρθωση, η προσωρινή μη χρήση, το πάγωμα, η μη μεταφορά ή η διαγραφή. Εάν ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ τέτοια δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας, που πηγάζουν από τη σύμβαση μεταξύ μας, η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτησή σας και να σας ενημερώσει αναλόγως.

Το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην εναντίωση που αναφέρθηκε παραπάνω ασκούνται με την υποβολή ενός εγγράφου αιτήματος μαζί με την πληρωμή των 5 € ανά αίτημα.

Διεθνή Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφωνία μεταξύ του Bookato και των Χρηστών του που προέρχεται από και σε σχέση με το αντικείμενο της πολιτικής απορρήτου διέπεται και ερμηνεύεται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο χωρίς παραπομπή στις αρχές του συγκρουσιακού δικαίου και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.